Geven en ontvangen: een tegenstelling of hetzelfde?

We leren: ‘voor niets gaat de zon op’ en ‘voor wat hoort wat’. En zonder hier echt bij stil te staan is dit hoe we ons leven ingericht hebben. Als je deze overtuiging gaat onderzoeken zit er iets aan vast van moeten overleven. Het uitgangspunt is dat ik bepaalde belangen heb en een ander heeft andere belangen. Als ik iets geef moet ik er wel iets voor terug krijgen want anders kom ik tekort. Er zit angst onder, de angst om tekort te komen of iets te verliezen en dus moet je voor je eigen belangen opkomen.

Ik of de ander

Als we het nog iets concreter maken en kijken over welk tekort of verlies we het dan hebben, gaat het altijd om materiële zaken. Als ik iets weggeef, ben ik het zelf kwijt. Als ik niet genoeg geld heb, kan ik geen eten kopen. En ook al hebben we genoeg, blijft dit het onderliggende (onbewuste) mechanisme. Een mechanisme waarin je voor jezelf moet zorgen ook al gaat dit ten koste van anderen, het is ‘ik of de ander’.
Het zijn onbewuste overtuigingen die we allemaal in meer of mindere mate hebben. Niks om je voor te schamen, maar wel interessant om bewust te maken en te kijken of er ook andere mogelijkheden zijn.

Wat je zaait, oogst je

Zo is er ook de uitdrukking ‘wat je zaait, oogst je’. Gevoelsmatig is deze anders, vrijer. Hier lijkt meer geven in te zitten, zonder dat je er direct iets voor terug wilt hebben. En toch….er zit nog steeds een component in van oorzaak en gevolg, ik doe iets en ergens pluk ik er de vruchten van… Er zit een tijdscomponent aan vast: als ik nu iets doe heeft dat gevolgen voor de toekomst. Een hypothetische toekomst, waar je ook angst in creëert.

wat je zaait, oogst je

Onvoorwaardelijk geven

Zou dit ook helemaal losgelaten kunnen worden? Hoe is het om te geven zonder voorwaarden, zonder verwachting, volledig vrij? Hoe voelt dat? Dit is misschien herkenbaar in bepaalde relaties, met mensen die heel dicht bij je staan? Maar waarom beperken we dit tot zo’n beperkt aantal, terwijl het zo mooi is?
In deze vorm van geven is liefde voelbaar, die vrij is, juist omdat er geen voorwaarde of verwachting aan gekoppeld is. Dit ervaar je in het geven, dus eigenlijk wordt liefde sterker en breidt het zich uit door het te geven. Door het te geven ervaar je het zelf. Het is een ervaring in het nu, tijdloos, waarin geven en ontvangen hetzelfde zijn.

Onze gift aan jou

Afhankelijk van je onderliggende overtuiging, zijn er dus verschillende manieren van geven. Wij willen onze oude overtuigingen vanuit angst voor tekort loslaten en we willen geven vanuit liefde. Liefde zonder tegendeel, zonder voorwaarden, zonder oordeel. Daarom geven we een dag zonder oordeel aan iedereen die het leuk lijkt om hier samen met ons in te ervaren en bewust te worden. Als je jezelf zonder oordeel kunt zien, kan je ook een ander zonder oordeel zien. Een mooiere gift is er niet. Je bent van harte welkom dit samen met ons te ervaren!

Eline